Zalecana:
Poezja
Pieśń
Epos
Nowela

Darmoweebooki.com - Internetowa biblioteka e-booków (książki) w języku polskim

The Second World War began in 1939 with the aggression of two totalitarian powers against Poland. On 1 September 1939, the country was attacked by the German Reich, and on 17 September 1939 Soviet Union joined in the assault. The German–Soviet military cooperation precipitated a disaster which left deep scars on the history of Poland. The end of war brought a new time of freedom to Western Europe only, while Poland’s lot was subjugation under the Soviet heel. Despite the painful experience,

II wojna światowa zaczęła się w roku 1939 od agresji dwóch totalitarnych potęg na Polskę. 1 września 1939 r. zaatakowała ją Rzesza Niemiecka. Po kilkunastu dniach – 17 września – Związek Sowiecki. Niemiecko-sowiecka współpraca militarna stała się początkiem kataklizmu, który w sposób nieodwracalny przeorał historię Polski. Zakończenie wojny tylko Europie Zachodniej przyniosło nowy okres wolności, natomiast Polsce – nowy okres zniewolenia pod dominacją sowiecką. Mimo ciężkich doświadczeń

Oddział partyzancki „Wiarusy” stanowił po 1947 r. najsilniejszą i najbardziej aktywną grupę zbrojnego podziemia w ówczesnym województwie krakowskim. W jego szeregach walczyło na przestrzeni trzech kolejnych lat kilkudziesięciu żołnierzy, związanych podczas okupacji niemieckiej zarówno z AK, jak i z konspiracją ludową oraz narodową – w większości dawnych partyzantów zgrupowania „Błyskawica” dowodzonego przez Józefa Kurasia „Ognia”. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę obław i akcji

Wyrazem zaufania i docenienia jego zdolności żołnierskich było powierzenie mu funkcji adiutanta Józefa Kurasia „Ognia”. W końcu, w ostatnim okresie walki z komunistami, Ludzia dowodził kilkuosobowym oddziałem partyzanckim. Pseudonim „Harnaś” stał się głośny, a kryjący się pod nim człowiek – nieuchwytny. Ośmiokrotnie ranny, zawsze wychodził cało z opresji. Dopiero prowokacja Urzędu Bezpieczeństwa, urządzona latem 1949 r., doprowadziła do jego ujęcia, skazania na śmierć i zamordowania na

25 września 1938 r. Kuraś został przeniesiony do rezerwy i powrócił do rodzinnego Waksmundu. W przededniu wybuchu wojny uczestniczył jeszcze w dodatkowych ćwiczeniach wojskowych, a 24 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany i wcielony do szeregów 1. Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza. Od 1 września 1939 r. przyszły partyzant walczył w stopniu kaprala w wojnie obronnej Polski. Wraz z całym 1. PSP bronił granic Polski przed najazdem wojsk niemieckich i słowackich na południowym odcinku

Historia gorącego przełomu Grudzień ‘70 / Styczeń ‘71 to nie wędrówka od daty do daty, od faktu do faktu. Ale przede wszystkim zastanawianie się i wnioskowanie autora nad społeczeństwem Szczecina (a przede wszystkim nad stoczniowcami) i nad gestami władzy partyjno-państwowej postawionej w obliczu krwawego i zaciętego konfliktu negującego tezę o socjalizmie jako najszczęśliwszym etapie istnienia ludzkości. (…) Jest zatem Krasucki analitykiem kondycji społecznej przede wszystkim. Wgłębia się w

Krystyna Barchańska-Wardęcka wspomina, jaki był jej syn, co go pasjonowało, o czym marzył i w jakich okolicznościach zaangażował się w walkę po stronie „Solidarności” w pierwszych miesiącach stanu wojennego. Szczegółowo opowiada o przeprowadzonej na wzór Armii Krajowej brawurowej akcji Emila i jego kolegów na pomnik Dzierżyńskiego na placu Dzierżyńskiego (dziś Bankowym) w Warszawie, o aresztowaniu, esbeckich przesłuchaniach, rozprawach w sądzie, represjach i o tragicznych wydarzeniach nad

Publikacja otwiera cykl wydawniczy IPN „Z archiwum Rządu RP na Uchodźstwie”, w ramach którego publikowane będą materiały źródłowe pochodzące z archiwów polskiego rządu emigracyjnego. Pierwszy tom prezentuje raport MSW Rządu RP na Uchodźstwie: „Sprawozdanie z sytuacji w kraju (1944–1949)”, który jest analityczną syntezą sytuacji w powojennej Polsce.

Liczymy, że będą wśród nich studia i opracowania monograficzne, które przyniosą nowe ustalenia i interpretacje oraz wypełnią dostrzeżone luki w wiedzy dotyczącej okupacji ziempaństwa polskiego, przedstawiając zagadnienia dotychczas niezbadane bądź opisane niedostatecznie, a także pozwolą na dokonanie oceny dotychczasowego stanu wiedzy w tej tematyce. W poszczególnych tomach wydawnictwa będą publikowane studia, materiały źródłowe, krytyczne omówienia stanu badań w danej problematyce oraz

Według oficjalnej wersji wydarzeń, „Anoda”, po aresztowaniu w związku z podejrzeniami o nielegalne przechowywanie broni z okresu Powstania, 7 stycznia 1949 r. wyskoczył z okna czwartego piętra budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i poniósł śmierć na miejscu. Istnieją jednak poszlaki sugerujące, że był torturowany podczas przesłuchań i został już jako martwy wyrzucony przez okno. Autor niniejszej książki przeprowadził analizę prawdopodobnych scenariuszy przebiegu wypadków i

Po pierwsze, przeprowadzono „czyszczenie tyłów frontu” – aresztowano osoby, które z różnych względów uznawano za potencjalne zagrożenie dla armii sowieckiej. Po wtóre, w tej części regionu górnośląskiego, która położona była przed 1939 r. w Rzeszy niemieckiej dokonano internowania kilkudziesięciu tysięcy osób, głównie mężczyzn, rzekomo do prac porządkowych na tyłach frontu. Jednych i drugich – aresztowanych i internowanych – już w marcu rozpoczęto deportować do ZSRS na roboty przymusowe.