Darmowe ebooki » Poezja

Gatunek "Poezja". Jesteś na tej stronie - 1

Czytaj książki online za darmo i bez rejestracji całkowicie (w całości) na stronie biblioteki elektronicznej "darmoweebooki.com". Wszystkie kompletne i ciekawe książki z gatunku Poezja na Twoim telefonie (IPhone lub Android). Zbierz wszystkie swoje ulubione gatunki na jednej stronie.

Sonety krymskie są efektem podróży odbytej w 1825 roku przez Mickiewicza. O ile zostały entuzjastycznie przyjęte przez krytyków rosyjskich, o tyle wywołały oburzenie w obozie warszawskich klasyków. Za ich sprawą Wieszcz wprowadził do polskiej literatury koloryt orientalny oraz nowy typ bohatera lirycznego – pielgrzyma. Niezaprzeczalnym walorem jest opis bogactwa krymskiej przyrody. Pokaż więcej → Sonety krymskie wraz z Sonetami odeskimi weszły w skład zbioru Sonetów, który ukazał się po raz

Zbiór zawiera dziesięć pełnych emocji wierszy wybranych z tomu Barwy duszy. Stanowią one wyraz modernistycznego cierpienia, zawieszenia między pragnieniem życia a śmierci. Są wśród nich również dwa piękne sonety: Nie wiem, co świat, a co są myśli moje… i Namiętność. Zamykający tom utwór Excelsior… jest pragnieniem wyzwolenia się z cierpień; kulminacją poszukiwań siły, aby na nowo zacząć „żywe lubić”. Niestety, Marcelina Kulikowska przegrała ze swoim cierpieniem – popełniła samobójstwo,

Hymny Kasprowicza należą do najwcześniejszych przejawów polskiego ekspresjonizmu. Cechuje je poetyka kontrastu, zawierają wizje katastroficzne, a język ma silne zabarwienie emocjonalne. Przedstawiają sytuację egzystencjalną człowieka obarczonego grzechem i obawiającego się śmierci. Święty Boże, Święty Mocny podejmuje problem odpowiedzialności Stwórcy za ludzkie cierpienie. Podmiot liryczny wypowiada bunt przeciwko okrutnemu porządkowi świata. Pokaż więcej → Hymn Święty Boże… pierwotnie został

Kochanowskiemu zawdzięczamy nazwę „fraszka”, którą zapożyczył od włoskiego słowa „frasca”, czyli gałązka. Fraszki pisał przez całe życie, czyniąc z nich swój dziennik – notes z refleksjami na wszystkie tematy, od refleksji filozoficznych (Do gór i lasów) po satyrę społeczną (Na nabożną). Pokaż więcej → Wybór z około 300 fraszek Kochanowskiego, wydanych w trzech księgach w 1584 roku.

Nawiązując do tradycji starożytnych epigramatów, Mikołaj Rej stworzył figliki – ośmiowersowe satyryczne obrazki z życia dworzan, szlachty i chłopstwa. Autor imponuje zmysłem obserwacji i poczuciem humoru, dostarczając czytelnikom wszystkich epok wiedzy o obyczajowości Polaków XVI wieku. Pokaż więcej → Zbiór 211 figlików pod tytułem Przypowieści przypadłe, z których się może wiele rzeczy przestrzec ukazał się w 1562 roku. W roku 1574, już po śmierci Reja, ukazał się rozszerzony zbiór tych

Przekrój twórczości bajkopisarskiej Krasickiego obejmuje zarówno bajki alegoryczne, ukrywające cechy ludzkie w kostiumie zwierzęcym (Lwica i maciora), jak i bajki-obrazki obyczajowe z morałem (Kulawy i ślepy). Pokaż więcej → Wybór utworów z dwóch tomów: Bajki i przypowieści (1779) i Bajki nowe (1802).

Poezja Olędzkiej-Frybesowej opatrywana bywa określeniem „religijna”, „chrześcijańska”. Autorka publikowała wiersze i eseje w prasie katolickiej, lecz w swych religijnych enuncjacjach jest bardzo dyskretna. Jej poezję przenika raczej duch panteizmu; podmiot liryczny szuka Boga w pięknie natury, w dziełach sztuki; w opisie osobistych przeżyć i wrażeń jest wstrzemięźliwy, małomówny. To poezja szeptu, intymnej rozmowy z czytelnikiem, prostoty języka – nawet gdy mowa o rzeczach wielkich. Pokaż

Cykl sonetów Ostrowskiej opisuje macierzyństwo z punktu widzenia kobiety ciężarnej. To doświadczenie biologiczne, wręcz fizjologiczne i zarazem mistyczne. Nowe życie rodzi się ze starego życia. Przy narodzinach nieuchronny jest wielki ból – i poetka sugestywnie, ekspresyjnie go opisuje; równie emocjonalny jest opis piękna i dobra, które powstaje z cierpienia. Pokaż więcej → Cykl wierszy Macierzyństwo pochodzi z tomu Aniołom dźwięku, wydanego przez Gebethnera i Wolffa w roku 1913.

„… miłość, co skrzydłem i jest i ciężarem” – tak określa swoją wiarę podmiot liryczny wierszy Jerzego Lieberta. Wszystkie swoje czyny, myśli i uczucia powierza Bogu. Świadomy własnych pokus i słabości, stara się być lepszym. Liebert potrafi pisać o Bogu intymnie, żarliwie; szczerość i bezpretensjonalność łączy z kunsztowna formą wierszy. Pokaż więcej → Wybrane wiersze pochodzą z tomu Gusła i z Wierszy rozproszonych.

Prezentowane na portalu wiersze stanowią przekrój zainteresowań tematycznych i formalnych Pawła Tańskiego. Dąży on do maksymalnej prostoty wyrazu; unika patosu i gorzkiej ironii; w codzienności szuka nuty metafizyki, niekoniecznie łącząc ją z religią. Rodzinny Toruń i jego okolice stają się miejscem magicznym, w którym można być szczęśliwym, choć tropy często wiodą stamtąd ku tradycji europejskiej i ku popkulturze. Pokaż więcej → Wybrane wiersze pochodzą z tomów Ukryty pod topolami, Ogrody

Wiersze Ewy Gaworskiej to zapiski z codzienności, liryczny dziennik. Autorka ocala od zapomnienia napotkanych ludzi, zdarzenia i miejsca. Nieobce jej są ironia i paradoks; ze zużytych słów potrafi wydobyć niezwykłe znaczenia. Pokaż więcej → Zamieszczone na portalu wiersze pochodzą z tomów: Wiersze uzbierane (2005), Pani poetka pisze (2010) i Nierówne światło (2011).

W prezentowanych wierszach występują ulubione motywy Czechowicza – samotność, rozstanie, poszukiwanie bliskości, przeczucie śmierci. Poeta zaciera granice między jawą i snem, obraz przyrody zostaje zniekształcony w wizji postaci, poddawanych silnym emocjom. Na szczególną uwagę zasługuje wiersz Pamięci zniknionego, poświęcony Josephowi Conradowi i jego polskim korzeniom. Pokaż więcej → Wybrane wiersze pochodzą z tomów Dzień jak co dzień (1930), Ballada z tamtej strony (1932) i Nuta człowiecza

Prezentowany zestaw utworów pokazuje maestrię poetycką Mickiewicza zarówno w gatunkach klasycznych (bajka – Osieł i pies; sonet – Stepy Akermańskie), jak i w balladzie romantycznej (Świtezianka) i w swobodnym wierszu lirycznym (Niepewność). Pokaż więcej → Prezentowane utwory napisane zostały w latach 1821-39, zaś pierwodruk miały w latach 1822-80.