Darmowe ebooki » Opowiadanie » Palangos Juzė - Motiejus Valančius (czytanie książek online za darmo txt) 📖

Czytasz książkę online - «Palangos Juzė - Motiejus Valančius (czytanie książek online za darmo txt) 📖».   Wszystkie książki tego autora 👉 Motiejus Valančius1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14
Idź do strony:
Motiejus Valančius Palangos Juzė

 

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

ISBN 978-83-288-4000-3

Palangos Juzė Strona tytułowa Spis treści Początek utworu Prakalba Pirmas vakaras Dainė Antras vakaras Trečias vakaras Dainė Kita dainė Ketvirtas vakaras Dainė Penktas vakaras Dainė Šestas vakaras Giesmė vaikui užgimus Ubagų dainė Sekmas vakaras Ašmas vakaras Devintas Vakaras Lietuvių parietka Dėl jaunosios Dešimtas vakaras Dainė Dainė Dainė Dainė Dainė Vienuoliktas vakaras Dainė Girtukė Dainė Dvyliktas vakaras Ištarmė arba dekretas Tryliktas vakaras Dainė Przypisy Wesprzyj Wolne Lektury Strona redakcyjna
Palangos Juzė
Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do prapremier wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur: wolnelektury.pl/towarzystwo/
Prakalba

Kaip viskas pasaulei1 parsimaina2, taip parsikeis ilgainiu ir žmonių papročiai. Ką aš numanydamas ėmiau ir surašiau ne vien papročius, bet ir juokavimus žmonių mūsų gadinės3. O tai dėl to, idant ateites giminės žinotų kas tyka tenai tiems su Lietuviais, gali mūsų devynioliktam amžiuje. — Jei ta knygelė patiks mokantiems skaityti, tegul skaito, o Jei nepatiks, tai swied į pakurtą pečių. O nors taip katras padarys, tečiaus atliks kaminon bent vieną, kurią ateites giminės juokdamos skaitys.

Nusimanau ne viską čia surašęs; bet turiu viltį atsiras mokytas vyras, kurs mano paveizdą4 sekdamas, surinks ir likusius dalykus.

Vardai miestelių ir uličių5 arba sodų toj knygelei priminavoti6; taipogi vardai ir pavardės žmonių, nėra išmislyti pas raštiniką, bet tikri.

Išspausti daleidu.

Vilniuje 1863 metais, Kovos 3 dienoje.

Vyskupas Žamaičių:

Motijus Volonczanski.

„Tankiai su sermėga apsivilkusi vaikšto tikra išmintis.”

Priežodis

Patemiui pajūrėj Palangos miestely buvę ūkininkas vadinamas Jonas Viskontas, pasitaria ir katalikas. Kurs vedęs moteri iš Kretingiškių Elzę Šykšnalę, turėjo sūnų, vardu Juzupas. Tą vaiką pramokė truputį rašto Palangos altarista7 kunigas Jonas Baužinskis.

Jau paūgterėjusį sūnų tėvas vedė su savim: silkelių žvejoti, plekšnių gaudyti, menkių meškerioti ir vilkti iš jūros kerpes8 su gintarais. Bet žuvies nebelaimėdamas vieną kartą sakė moteriai savo: „Ar žinai ką motin: mūsų pajūrės smiltis maž teduod duonos, aš ketu9 Juzę nuvežti i Klaipėdą, kad amatą išmoktų. Atsakė Elzbietė: „Teisybė, amatą mokėdamas nepritrūks duonos.”

*

Taip pašnekėjęs tėvas vieną rytą pakinkina arklius, pasvadina10 į vežimą vaiką ir vežė į Klaipėdą kaip ožaitį į turgų, be be blaunantį. Nuvažiavęs pristatė Juzę prie vokiečio kriaučystės meistro11 mokytis ant dvylika metų.

Vos trejetui metelių praslinkus parėjo i Palangą Juzė: tėvas jį pamatęs tarė: „Kas tai yra, sūnau? Ko sugrįžai? Ar tai viešėti, ar suvisu12? Šis atsakė: „Tėvan, su visu, ne vien parėjau, bet išbėgau, nebgalėjau bėdą turėti. Meistras mano piktas be galo, kad jį giltinė pašautų, vos girdi išėjęs į miestą truputį patruksiu13, tojaus sugrįžus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14
Idź do strony:

Darmowe książki «Palangos Juzė - Motiejus Valančius (czytanie książek online za darmo txt) 📖» - biblioteka internetowa online dla Ciebie

Uwagi (0)

Nie ma jeszcze komentarzy. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz