Darmowe ebooki » Dramat szekspirowski » Tytus Andronikus - William Shakespeare (Szekspir) (polska biblioteka .TXT) 📖

Czytasz książkę online - «Tytus Andronikus - William Shakespeare (Szekspir) (polska biblioteka .TXT) 📖».   Wszystkie książki tego autora 👉 William Shakespeare (Szekspir)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Idź do strony:
William Shakespeare Tytus Andronikus

 

tłum. Leon Ulrich

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

ISBN 978-83-288-3985-4

Tytus Andronikus Strona tytułowa Spis treści Początek utworu AKT PIERWSZY SCENA PIERWSZA SCENA DRUGA AKT DRUGI SCENA PIERWSZA SCENA DRUGA SCENA TRZECIA SCENA CZWARTA SCENA PIĄTA AKT TRZECI SCENA PIERWSZA SCENA DRUGA AKT CZWARTY SCENA PIERWSZA SCENA DRUGA SCENA TRZECIA SCENA CZWARTA AKT PIĄTY SCENA PIERWSZA SCENA DRUGA SCENA TRZECIA Przypisy Wesprzyj Wolne Lektury Strona redakcyjna
Tytus Andronikus
OSOBY: Saturninus — syn ostatniego cesarza rzymskiego Basjanus — brat Saturnina Tytus Andronikus — rzymski patrycjusz Markus Andronikus — trybun ludu, brat Tytusa Lucjusz — syn Tytusa Kwintus — syn Tytusa Mucjusz — syn Tytusa Marcjusz — syn Tytusa Młody Lucjusz — dziecię, syn Lucjusza Publiusz — syn Marka, trybuna Emiliusz — znakomity Rzymianin Alarbus — syn Tamory Chiron — syn Tamory Demetriusz — syn Tamory Aaron — Murzyn Dowódca Trybun Posłaniec Chłop1 Tamora — królowa Gotów Lawinia — córka Tytusa Andronika Mamka i dziecko murzyńskie Krewni Tytusa, senatorowie, trybuni, żołnierze, służba, Goci i Rzymianie.
Rzecz dzieje się w Rzymie i okolicy.
Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do prapremier wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur: wolnelektury.pl/towarzystwo/
AKT PIERWSZY SCENA PIERWSZA
Rzym.
Przy odgłosie trąb wchodzą trybuni, senatorowie i zasiadają na wzniesionej galerii; następnie z jednej strony wchodzi Saturninus i jego stronnicy, z drugiej Basjanus ze swoimi stronnikami, przy odgłosie trąb i bębnów, z rozwiniętymi chorągwiami. SATURNINUS
Praw mych obrońco, dostojny senacie, 
Poprzyj orężem słuszność mojej sprawy, 
A wy, rodacy, drodzy towarzysze, 
Szablą utwierdźcie me prawa dziedziczne; 
Wszak pierworodnym jestem męża synem, 
Który ostatni rzymskim był cesarzem; 
Honory ojca niech odżyją we mnie, 
Niech hańba mego nie skala starszeństwa. 
  BASJANUS
Bracia Rzymianie, moich praw obrońcy, 
Jeśli Basjanus, syn Cezara, kiedy 
Miał łaskę w oczach królewskiego Rzymu — 
Zastąpcie drogę do bram Kapitolu 
I nie pozwólcie, żeby bezwstyd zasiadł 
Na tronie tylko cnocie poświęconym, 
Sprawiedliwości i umiarkowaniu. 
Niech większość głosów uwieńczy zasługę; 
Walczcie za wolność waszego wyboru. 
 
Markus Andronikus pokazuje się na wysokościach sceny, z koroną. MARKUS
Książęta, chciwi korony i władzy, 
Których szukacie w stronników zapasach, 
Wiedzcie, że ludu rzymskiego wyborem 
(Którego jestem tu reprezentantem), 
Jednomyślnością na tron wyniesiony, 
W nagrodę wielkich i uczciwych zasług, 
Tytus Andronik, nazwany Pobożnym! 
Mąż szlachetniejszy, a dzielniejszy rycerz 
W murach naszego nie żyje dziś miasta. 
Senat go wezwał, by wracał do Rzymu 
Z mozolnych wojen z Gotem barbarzyńskim, 
Którego dumny kark pod jarzmo ugiął 
Z pomocą synów, wrogów naszych strachem. 
Dziesięć lat temu, jak pierwszy raz stanął 
W obronie Rzymu, jak orężem skarcił 
Śmiałego wroga; pięćkroć krwią oblany 
Wracał do Rzymu, aby z placu boju 
Walecznych synów w trumnach przynieść zwłoki; 
Teraz na koniec, syt lat i honorów, 
Wraca do Rzymu dobry Andronikus, 
Wsławiony Tytus, w chwały swojej blasku. 
Błagam was teraz, wy, których życzeniem 
Godnie zastąpić zmarłego cesarza, 
Byście przez pamięć czystej jego chwały, 
Przez wzgląd na prawa senatu i ludu, 
Którym posłuszne oddajecie hołdy, 
Zrzekli się waszych uroszczeń i gwałtów, 
Waszych stronników bandy rozpuścili, 
Jak kandydatom przystoi, w pokoju, 
Pokornie waszą popierali sprawę. 
  SATURNINUS
Jak słowa jego koją moje myśli! 
  BASJANUS
Taką mam ufność, Marku Androniku, 
W nieskazitelnej twojej uczciwości, 
Tak czczę i kocham i ciebie, i twoich, 
Brata twojego Tytusa z synami 
I tę, przed którą myśl się ma uniża, 
Lawinię, Rzymu bogatą ozdobę, 
Że wszystkich żegnam drogich mych przyjaciół, 
A łasce ludu i fortunie mojej 
Polecam mojej sprawy rozsądzenie. 
 
Wychodzą stronnicy Basjana. SATURNINUS
Wy, dotąd wierni praw moich obrońcy, 
Dzięki wam składam i żegnam was wszystkich. 
Moją osobę, me prawa polecam 
Mojej ojczyzny miłości i łaskom. 
 
Wychodzą stronnicy Saturnina.
Niech teraz twoja sprawiedliwość, Rzymie, 
Dorówna mojej w dobroć twą ufności! 
Otwórzcie bramy i wejść mi dozwólcie. 
  BASJANUS
I mnie, biednemu współzawodnikowi. 
 
Przy odgłosie trąb wchodzą do izby senatu. SCENA DRUGA
Rzym.
Wchodzą Dowódca i inni. DOWÓDCA
Otwórzcie drogę! Waleczny Andronik, 
Cnoty obrońca, dzielny Rzymu rycerz, 
Zwycięzca w bitwach przez siebie stoczonych, 
Wraca honorem i szczęściem wieńczony 
Z dalekich krain, w których Rzymu wrogów 
Mieczem powstrzymał i pod jarzmo ugiął. 
 
Przy odgłosie trąb i bębnów wchodzą dwaj synowie Tytusa; za nimi dwóch mężów niosących trumnę okrytą kirem; za nimi dwóch innych synów, następnie Tytus Andronikus; za nimi Tamora, królowa Gotów, i dwaj jej synowie: Chiron i Demetriusz, Murzyn Aaron i jeńcy w jak można największej liczbie. Tragarze składają trumnę, a Tytus głos zabiera. TYTUS
Witaj, zwycięski Rzymie, w swej żałobie! 
Jak okręt z brzegów dalekich gościny 
Wraca na koniec z bogatym ładunkiem 
Do opuszczonej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Idź do strony:

Darmowe książki «Tytus Andronikus - William Shakespeare (Szekspir) (polska biblioteka .TXT) 📖» - biblioteka internetowa online dla Ciebie

Uwagi (0)

Nie ma jeszcze komentarzy. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz