Darmowe ebooki » Różne » Page 3

Gatunek "Różne". Jesteś na tej stronie - 3

Czytaj książki online za darmo i bez rejestracji całkowicie (w całości) na stronie biblioteki elektronicznej "darmoweebooki.com". Wszystkie kompletne i ciekawe książki z gatunku Różne na Twoim telefonie (IPhone lub Android). Zbierz wszystkie swoje ulubione gatunki na jednej stronie.

Nagroda "Kustosz Pamięci Narodowej: przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł: Kustosz Pamięci Narodowej.

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie opowiada o plebiscycie z lipca 1920 roku na Warmii, Mazurach i Ziemi Malborskiej, jak sto lat temu określano Powiśle. Wykorzystane materiały pochodzą z zasobów IPN, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Olsztynie, Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie oraz zbiorów prywatnych. Historia plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu,

Od 1956 r. polityka izolacji osłabła, rządy RFN i Izraela wytargowały zgody na masowe akcje przesiedleńcze, a mieszkańcy PRL zaczęli coraz częściej występować o zezwolenie na emigrację lub wyjazd czasowy. PRL powstała jako państwo zamknięte, otoczone tysiącami kilometrów drutu kolczastego. Na wyjazdy zagraniczne władze zezwalały tylko w drodze wyjątku, np. w 1952 r. paszport na prywatny wyjazd na Zachód dostało około 50 osób. Jednak od 1956 r. polityka izolacji osłabła, rządy RFN i Izraela

W przedmowie do publikacji prezes IPN przypomina, że Węgrzy udzielali pomocy walczącym o oswobodzenie Warszawy Polakom pomimo ówczesnych sojuszy politycznych – państwo węgierskie stało przecież w czasie II wojny światowej po stronie Niemiec. „Wielowiekowe dziedzictwo historycznej, duchowej wspólnoty okazało się silniejsze” – zwraca uwagę dr Szarek. Już od początków sierpnia 1944 r. – podkreśla szef Instytutu – powstańcy prowadzili tajne pertraktacje z Węgrami, chcąc namówić ich do wspólnego

W nocy z 30 na 31 lipca 1940 r. miasto zostało otoczone kordonem żandarmerii i SS. Od trzeciej nad ranem wywlekano z domów wszystkich mężczyzn w wieku od 14 do 50 lat. Pędzeni byli na olkuski rynek, rynek czarnogórski, pusty teren między ul. Żuradzką i linią kolejową oraz na place przy szkole powszechnej, budynku Kasy Chorych, szkole rzemieślniczej. Mężczyźni byli zmuszeni do leżenia na brzuchu z twarzą skierowaną w ziemię. Każdy, kto zmieniał pozycję, był katowany przez żandarmów. Niektóre

Prace, efektem których jest niniejsza pozycja, realizowano w większości w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. Zamieszczone w książce teksty wcześniej zostały opublikowane w języku polskim w wydawnictwach Instytutu bądź w polskich czasopismach naukowych, jedyny niepublikowany wcześniej tekst to artykuł Tomasza Domańskiego. Artykuły te funkcjonowały dotąd jedynie w polskim obiegu naukowym. Główną ideą ich publikacji w przekładzie na język angielski jest

Historia społeczności żydowskiej na ziemiach polskich, w tym na Kielecczyźnie, będąca przedmiotem zainteresowania niniejszej publikacji, jest niezbywalnym elementem dziejów Polski. Żydzi osiedlający się w polskich miastach i miasteczkach stanowili znaczny procent lokalnej społeczności, wytwarzając specyficzną strukturę sztetla, nacechowaną pewną odrębnością kulturowo-religijną. Relacje między społecznością polską a żydowską tworzą ważną kartę we wspólnej historii, a za sprawą subiektywnego

Podstawę badań stanowią bogate inieznane dotąd źródła historyczne, które zdaniem recenzenta prof. zw. dr. hab.Ryszarda Kaczmarka są mocną stroną pracy, a ich skonfrontowanie z materiałami zarchiwów państwowych i kościelnych oraz uzupełnienie o obszerny wybór źródeł drukowanych pozwoliło na bardzo szczegółowy opis działań aparatu bezpieczeństwa. Jak zauważa dr hab. Ryszard Gryz, pracapani Kornelii Banaś jest dziełem oryginalnym, które w istotny sposób poszerza stan naszej wiedzy o najnowszych

"(...) Oprócz europejskich Żydów barbarzyństwo okupacji niemieckiej najbardziej dotknęło naród polski. Symbolem wojny totalnej, którą Hitler wypowiedział wszelkim przejawom polskości, są olbrzymie straty wśród społeczności polskich Żydów, zniszczenie Warszawy oraz wyniszczenie elit – Polaków i Żydów. Warszawę jako jedyną stolicę europejską zrównano z ziemią. Zbadanie genezy nazizmu oraz wskazanie jego zbrodni na obszarze II Rzeczypospolitej stało się jednym z najważniejszych zadań

Zdzisław Broński „Uskok” (1912–1949) od jesieni 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim w Obwodzie AK Lubartów, brał udział w akcji „Burza”. Po „wyzwoleniu” walczył z komunistami. Zginął otoczony w bunkrze, gdzie przez dwa lata ukrywał się przed UB. Ukrywając się spisywał wspomnienia. Jest to źródło unikatowe, gdyż pozwala poznać motywy, jakie skłoniły żołnierzy wyklętych do pozostania w konspiracji. Ze wspomnień przebija zdumiewająca wyobraźnia społeczna i polityczna autora, który trafnie

Publikacja Andrzeja Grajewskiego i Michała Skwary zatytułowana „Agca nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II”, ma wyjątkowy charakter. Zawiera bowiem procesowy dokument w postaci postanowienia o umorzeniu śledztwa autorstwa prokuratora oraz artykuł naukowy będący wnikliwą analizą historyczną. Taki dwudzielny układ książki (dokumentacyjno-analityczny) nie stanowi powszechnej praktyki wydawniczej. Jej wartość tkwi w tym, że oparta jest na bogatym

W trakcie dotychczasowego śledztwa prokurator Michał Skwara, prowadzący to śledztwo, zgromadził łącznie ok. 20 tys. dokumentów, zarówno włoskich, jak i bułgarskich oraz niemieckich. Jednak szczególnie ważne w tym kontekście, jako pierwotne źródło do dalszych badań i postępowań, są wyjaśnienia samego zamachowca Mehmeta Ali Agcy. To jego wyjaśnienia, składane przed włoskimi sędziami śledczymi podczas śledztwa oraz przewodu sądowego w latach 1981–1985, są przedmiotem tej publikacji. Mają