author - "-"

Tutaj możesz bezpłatnie czytać książki autora - author - "-". Możesz także przeczytać pełne wersje online bez rejestracji i SMS-ów na read-e-book.com lub przeczytać streszczenie, przedmowę (abstrakt), opis i przeczytać recenzje (komentarze).

Treść pierwszego numeru obejmuje przede wszystkim artykuły dotyczące okresu II wojny światowej, odnoszące się do szerokiego spektrum relacji polsko-żydowskich w czasie najtrudniejszej próby: zarówno negatywnych, jak i pozytywnych doświadczeń. Edycję zamykają teksty recenzyjne ważniejszych i kontrowersyjnych niekiedy opracowań badawczych z ostatnich lat, a także sprawozdania z konferencji naukowych oraz opis inicjatyw na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach.

Nagroda "Kustosz Pamięci Narodowej: przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł: Kustosz Pamięci Narodowej.

W przedmowie do publikacji prezes IPN przypomina, że Węgrzy udzielali pomocy walczącym o oswobodzenie Warszawy Polakom pomimo ówczesnych sojuszy politycznych – państwo węgierskie stało przecież w czasie II wojny światowej po stronie Niemiec. „Wielowiekowe dziedzictwo historycznej, duchowej wspólnoty okazało się silniejsze” – zwraca uwagę dr Szarek. Już od początków sierpnia 1944 r. – podkreśla szef Instytutu – powstańcy prowadzili tajne pertraktacje z Węgrami, chcąc namówić ich do wspólnego

W nocy z 30 na 31 lipca 1940 r. miasto zostało otoczone kordonem żandarmerii i SS. Od trzeciej nad ranem wywlekano z domów wszystkich mężczyzn w wieku od 14 do 50 lat. Pędzeni byli na olkuski rynek, rynek czarnogórski, pusty teren między ul. Żuradzką i linią kolejową oraz na place przy szkole powszechnej, budynku Kasy Chorych, szkole rzemieślniczej. Mężczyźni byli zmuszeni do leżenia na brzuchu z twarzą skierowaną w ziemię. Każdy, kto zmieniał pozycję, był katowany przez żandarmów. Niektóre

Liczymy, że będą wśród nich studia i opracowania monograficzne, które przyniosą nowe ustalenia i interpretacje oraz wypełnią dostrzeżone luki w wiedzy dotyczącej okupacji ziempaństwa polskiego, przedstawiając zagadnienia dotychczas niezbadane bądź opisane niedostatecznie, a także pozwolą na dokonanie oceny dotychczasowego stanu wiedzy w tej tematyce. W poszczególnych tomach wydawnictwa będą publikowane studia, materiały źródłowe, krytyczne omówienia stanu badań w danej problematyce oraz

Jego wyjątkowości nie przekreśla to, że – jak pisze we wstępie do książkowego wydania „Raportu” z 2009 roku profesor Andrzej Żbikowski – nie odbiega on od setek innych niemieckich sprawozdań dotyczących zagłady europejskich Żydów. Urzędowo, w tak samo obojętnym tonie, jako zadanie czysto techniczne opisuje językiem statystki likwidację całych skupisk żydowskich. W sposób jednak niebywały odkrywa stosunek Niemców do Żydów jako głównego ideologicznego wroga III Rzeszy i przybliża ich poglądy na

The “state” to which the murdered historian in 1944 alluded was the only entity of its kind. Rumkowski himself repeatedly resorted to that analogy. “My ghetto is a little statelet with all its advantages and disadvantages,” he said to the representatives of Łódź Landsmannschaft during one of his visits in the Warsaw ghetto. In the area of four square kilometers, where at the beginning of 1940 over 160,000 Jews from Łódź and the surrounding territory were forcibly resettled on the orders of the

Przynależność do kategorii miała być określana „w miarę ujawnienia stopnia ich przewinienia w procesie śledztwa”. NKWD przeprowadzało aresztowania według specjalnych list, przygotowanych przez lokalne organa. Cień podejrzenia – jakikolwiek związek z Polską, najdrobniejszy przejaw przywiązania do polskości czy religii – w zupełności wystarczały do tego, aby ktoś został uznany za winnego. Listy były zatwierdzane przez Jeżowa i głównego prokuratora Związku Sowieckiego Andrieja Wyszynskiego. Było

Należy w związku z tym docenić, że recenzowany zbiór jest efektem nie tylko indywidualnych dokonań poszczególnych referentów, ale także ciekawym świadectwem kooperatywy naukowej sporego zespołu autorów. Dzięki niej uzyskaliśmy – może jeszcze niepełny – ale z pewnością wielopłaszczyznowy i bogaty obraz służby kilkudziesięciu tysięcy polskich żołnierzy u boku armii amerykańskiej po II wojnie światowej. Praca odnosi się do żołnierzy zapomnianych, do marginesu wielkiego polskiego czynu zbrojnego

The Volhynian massacres –were anti-Polish genocidal ethnic cleansings conducted by Ukrainian nationalists. The massacres took place within Poland’s borders as of the outbreak of WWII, and not only in Volhynia, but also in other areas with a mixed Polish-Ukrainian population, especially the Lvov, Tarnopol, and Stanisławów voivodeships (that is, in Eastern Galicia), as well as in some voivodeships bordering on Volhynia (the western part of the Lublin Voivodeship and the northern part of the

Książka jest efektem kilkunastoletniej współpracy naukowej pomiędzy archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Akademią Nauk Ukrainy. Poszczególne rozdziały książki dotyczą szczególnie istotnych kwestii w historii obydwu narodów. Są to: Wielki Głód na Ukrainie (1932–1933), „Operacja Polska” w latach Wielkiego Terroru (1937–1938), polskie podziemie na Kresach (1939–1941), Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma totalitaryzmami (1942–1945), operacja „Sejm” 1944–1946,

Treść pierwszego numeru obejmuje przede wszystkim artykuły dotyczące okresu II wojny światowej, odnoszące się do szerokiego spektrum relacji polsko-żydowskich w czasie najtrudniejszej próby: zarówno negatywnych, jak i pozytywnych doświadczeń. Edycję zamykają teksty recenzyjne ważniejszych i kontrowersyjnych niekiedy opracowań badawczych z ostatnich lat, a także sprawozdania z konferencji naukowych oraz opis inicjatyw na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach.

Nagroda "Kustosz Pamięci Narodowej: przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł: Kustosz Pamięci Narodowej.

W przedmowie do publikacji prezes IPN przypomina, że Węgrzy udzielali pomocy walczącym o oswobodzenie Warszawy Polakom pomimo ówczesnych sojuszy politycznych – państwo węgierskie stało przecież w czasie II wojny światowej po stronie Niemiec. „Wielowiekowe dziedzictwo historycznej, duchowej wspólnoty okazało się silniejsze” – zwraca uwagę dr Szarek. Już od początków sierpnia 1944 r. – podkreśla szef Instytutu – powstańcy prowadzili tajne pertraktacje z Węgrami, chcąc namówić ich do wspólnego

W nocy z 30 na 31 lipca 1940 r. miasto zostało otoczone kordonem żandarmerii i SS. Od trzeciej nad ranem wywlekano z domów wszystkich mężczyzn w wieku od 14 do 50 lat. Pędzeni byli na olkuski rynek, rynek czarnogórski, pusty teren między ul. Żuradzką i linią kolejową oraz na place przy szkole powszechnej, budynku Kasy Chorych, szkole rzemieślniczej. Mężczyźni byli zmuszeni do leżenia na brzuchu z twarzą skierowaną w ziemię. Każdy, kto zmieniał pozycję, był katowany przez żandarmów. Niektóre

Liczymy, że będą wśród nich studia i opracowania monograficzne, które przyniosą nowe ustalenia i interpretacje oraz wypełnią dostrzeżone luki w wiedzy dotyczącej okupacji ziempaństwa polskiego, przedstawiając zagadnienia dotychczas niezbadane bądź opisane niedostatecznie, a także pozwolą na dokonanie oceny dotychczasowego stanu wiedzy w tej tematyce. W poszczególnych tomach wydawnictwa będą publikowane studia, materiały źródłowe, krytyczne omówienia stanu badań w danej problematyce oraz

Jego wyjątkowości nie przekreśla to, że – jak pisze we wstępie do książkowego wydania „Raportu” z 2009 roku profesor Andrzej Żbikowski – nie odbiega on od setek innych niemieckich sprawozdań dotyczących zagłady europejskich Żydów. Urzędowo, w tak samo obojętnym tonie, jako zadanie czysto techniczne opisuje językiem statystki likwidację całych skupisk żydowskich. W sposób jednak niebywały odkrywa stosunek Niemców do Żydów jako głównego ideologicznego wroga III Rzeszy i przybliża ich poglądy na

The “state” to which the murdered historian in 1944 alluded was the only entity of its kind. Rumkowski himself repeatedly resorted to that analogy. “My ghetto is a little statelet with all its advantages and disadvantages,” he said to the representatives of Łódź Landsmannschaft during one of his visits in the Warsaw ghetto. In the area of four square kilometers, where at the beginning of 1940 over 160,000 Jews from Łódź and the surrounding territory were forcibly resettled on the orders of the

Przynależność do kategorii miała być określana „w miarę ujawnienia stopnia ich przewinienia w procesie śledztwa”. NKWD przeprowadzało aresztowania według specjalnych list, przygotowanych przez lokalne organa. Cień podejrzenia – jakikolwiek związek z Polską, najdrobniejszy przejaw przywiązania do polskości czy religii – w zupełności wystarczały do tego, aby ktoś został uznany za winnego. Listy były zatwierdzane przez Jeżowa i głównego prokuratora Związku Sowieckiego Andrieja Wyszynskiego. Było

Należy w związku z tym docenić, że recenzowany zbiór jest efektem nie tylko indywidualnych dokonań poszczególnych referentów, ale także ciekawym świadectwem kooperatywy naukowej sporego zespołu autorów. Dzięki niej uzyskaliśmy – może jeszcze niepełny – ale z pewnością wielopłaszczyznowy i bogaty obraz służby kilkudziesięciu tysięcy polskich żołnierzy u boku armii amerykańskiej po II wojnie światowej. Praca odnosi się do żołnierzy zapomnianych, do marginesu wielkiego polskiego czynu zbrojnego

The Volhynian massacres –were anti-Polish genocidal ethnic cleansings conducted by Ukrainian nationalists. The massacres took place within Poland’s borders as of the outbreak of WWII, and not only in Volhynia, but also in other areas with a mixed Polish-Ukrainian population, especially the Lvov, Tarnopol, and Stanisławów voivodeships (that is, in Eastern Galicia), as well as in some voivodeships bordering on Volhynia (the western part of the Lublin Voivodeship and the northern part of the

Książka jest efektem kilkunastoletniej współpracy naukowej pomiędzy archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Akademią Nauk Ukrainy. Poszczególne rozdziały książki dotyczą szczególnie istotnych kwestii w historii obydwu narodów. Są to: Wielki Głód na Ukrainie (1932–1933), „Operacja Polska” w latach Wielkiego Terroru (1937–1938), polskie podziemie na Kresach (1939–1941), Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma totalitaryzmami (1942–1945), operacja „Sejm” 1944–1946,