Darmowe ebooki » Różne » Page 2

Gatunek "Różne". Jesteś na tej stronie - 2

Czytaj książki online za darmo i bez rejestracji całkowicie (w całości) na stronie biblioteki elektronicznej "darmoweebooki.com". Wszystkie kompletne i ciekawe książki z gatunku Różne na Twoim telefonie (IPhone lub Android). Zbierz wszystkie swoje ulubione gatunki na jednej stronie.

Data rozpoczęcia protestu nie była przypadkowa – protestujący nawiązywali do wydarzeń sprzed kilku miesięcy, kiedy to uprowadzono ks.Popiełuszkę.Nieprzypadkowe było także miejsce, którego wybór był w istocie pierwszym problemem, z jakim przyszło się zmierzyć organizatorom protestu głodowego. Ze względu na bezpieczeństwo głodujących brano pod uwagę przede wszystkim kościoły i plebanie. Było wszak oczywiste, że głodówka zostanie potraktowana przez władze jako działalność polityczna, stąd też

W tomie studiów znalazły się 43 artykuły naukowe dotyczące zagadnienia polskiej myśli zachodniej: jej genezy, głównych twórców i propagatorów, koncepcji promowanych przez polskie nurty polityczne w XX w. oraz jej recepcji przez władze PRL. Polskie zainteresowania orientacją zachodnią sięga XIX w. [...] Idea zachodnia pozostawała niezmiennym fundamentem programu Narodowej Demokracji. Program zachodni szybko znalazł również swoich animatorów w innych nurtach polskiej myśli politycznej: od

W kolejne rocznice likwidacji oddziału Adama Kusza przy betonowym krzyżu z umieszczoną na nim pamiątkową tabliczką, znajdującym się niedaleko miejsc, w których Kusz i jego podkomendni stacjonowali latem 1950 r., odbywają się skromne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Pamięci poległych partyzantów poświęcona jest także tablica znajdująca się na dzwonnicy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej w Janowie Lubelskim, odsłonięta w 1997 r. Adam Kusz oraz Michał Krupa byli dwoma z pięciu

Już w 1946 r. młodzież akademicka w Krakowie skonfrontowała się z umacniającym się komunistycznym reżimem w Polsce. Zwiastunem nowych porządków była pacyfikacja pochodu trzeciomajowego zorganizowanego przez akademików. Dalszy sprzeciw młodzieży akademickiej wobec dyktatury partii komunistycznej w Polsce kształtował się równolegle do oporu robotników. Oba nurty społecznego protestu dojrzały na fali „odwilży”, z wolna nadchodzącej po śmierci Józefa Stalina. Zanim robotnicy Poznania, domagając

W kwietniu 1990 r. prezydent Michaił Gorbaczow oficjalnie w imieniu Związku Sowieckiego przyznał, że Zbrodni Katyńskiej dokonał Związek Sowiecki. Kilka miesięcy później, w listopadzie 1990 r., ten sam Michaił Gorbaczow nakazał znaleźć jakiekolwiek wydarzenia z dziejów sto-sunków polsko-sowieckich, „w których wyniku poniosła straty Strona Sowiecka”, aby je „wykorzystać – jeżeli to się okaże niezbędne, w roz-mowach ze «Stroną Polską»”1. Chodziło o to, aby wymyślić problem, który w bieżącej

Nie tylko krwawe wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. doprowadziły do wygaszenia buntu robotniczego i zmusiły rząd do ustępstw i wycofania podwyżek cen żywności. Duży wpływ na ich anulowanie wywarły właśnie strajki na tle ekonomicznym, do jakich doszło w łódzkich zakładach przemysłu włókienniczego. W powyższym wydawnictwie podjęto próbę przedstawienia genezy, przebiegu i skali strajków łódzkich w lutym 1971 r. oraz ich konsekwencji społeczno-politycznych. Zamieszczono w nim 25

W 1936 r. w Legionowie odbyły się pierwsze cztery kursy dla instruktorów spadochroniarstwa, a pierwszy wojskowy kurs spadochronowy zorganizowano w 1937 r. Rok później przystąpiono do szkolenia spadochroniarzy na potrzeby oddziałów specjalnych, dywersyjnych. Dalsze prace przerwał wybuch wojny 1 września 1939 r. Dopiero na emigracji we Francji pierwotna idea przybrała postać konkretnych działań Sztabu Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej (KG ZWZ) gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz

Treść pierwszego numeru obejmuje przede wszystkim artykuły dotyczące okresu II wojny światowej, odnoszące się do szerokiego spektrum relacji polsko-żydowskich w czasie najtrudniejszej próby: zarówno negatywnych, jak i pozytywnych doświadczeń. Edycję zamykają teksty recenzyjne ważniejszych i kontrowersyjnych niekiedy opracowań badawczych z ostatnich lat, a także sprawozdania z konferencji naukowych oraz opis inicjatyw na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach.

Włodek należał do generacji Polaków, którzy w 1914 r. stanęli do walki o wolną ojczyznę. W szeregach Legionów Polskich uczestniczył w zmaganiach o niepodległość, za co został uhonorowany Medalem Niepodległości. Przede wszystkim był jednak uczonym, który dążył do rozwoju nauki i podniesienia poziomu polskiego rolnictwa. Na jego postawę wpłynął etos wyniesiony z domu rodzinnego – urodził się i wychował w rodzinie ziemiańskiej.

Wymaga to współpracy specjalistów z wielu różnych dziedzin – historyków archeologów, antropologów, lekarzy medycyny sądowej, genetyków. Ogromne znaczenie ma wymiana doświadczeń między badaczami z różnych państw. Autorzy zamieszczonych w publikacji tekstów przedstawiają na konkretnych przykładach, jak wygląda poszukiwanie miejsc pochówku ofiar, a następnie proces ich identyfikacji. Ponieważ wszystkie te działania nie tylko są istotne dla rodzin ofiar, ale mają też wymiar społeczny, publikację

Historia komunizmu w Polsce jest bolesna, tragiczna i wstydliwa dla narodu polskiego. Zbrodnia, której dopuściła się totalitarna władza w grudniu 1970 r. w Gdańsku, Gdyni i Elblągu, jest tego dobitnym przykładem. Indoktrynowani, zmanipulowani sowiecką propagandą funkcjonariusze milicji i żołnierze strzelali do swoich bezbronnych rodaków. Bezpośrednią przyczyną tragedii były podwyżki cen żywości, ogłoszone 12 grudnia 1970 r. przez premiera komunistycznego rządu Józefa Cyrankiewicza. Przy

Książka, która w wersji elektronicznej kierowana jest obecnie do rąk Czytelników, po raz pierwszy ukazała się w trzydziestą rocznicę Grudnia '70. Jej drugie, rozszerzone wydanie na półki księgarskie trafiło w 2012 r. Z Przedmowy do wydania drugiego: Krystyna Kersten, która była jednym z moich naukowych mistrzów, często powtarzała, że odtwarzanie przeszłości przez badacza przypomina układanie puzzli, przy jednej wszakże zasadniczej różnicy: z góry wiadomo, iż nie dysponujemy wszystkimi

W książce zdefiniowano i omówiono metody pracy operacyjnej SB. W pierwszej kolejności zaprezentowano metody o charakterze informacyjnym (poznawczym): analizę, sprawdzenie oraz inwigilację operacyjną. Następnie przedstawiono metody manipulacyjne: inspirację, dezinformację, dezintegrację oraz rozmowy operacyjne. Na końcu opisano metody kompleksowe, czyli kombinację, grę oraz rozpracowanie operacyjne. Omówiono zarazem sposób prowadzenia i dokumentowania działań SB, czyli sprawy operacyjnego