Darmowe ebooki » Różne » Page 8

Gatunek "Różne". Jesteś na tej stronie - 8

Czytaj książki online za darmo i bez rejestracji całkowicie (w całości) na stronie biblioteki elektronicznej "darmoweebooki.com". Wszystkie kompletne i ciekawe książki z gatunku Różne na Twoim telefonie (IPhone lub Android). Zbierz wszystkie swoje ulubione gatunki na jednej stronie.

Odwołując się do poddanego nacjonalistycznej „obróbce” szeroko rozumianego chrystianizmu czy poglądów neopogańskich już w latach 30. XX w. naziści przypuścili frontalny atak przeciwko katolicyzmowi, starając się osłabić jego wpływ w społeczeństwie. W takich regionach jak Górny Śląsk (w jego niemieckiej części), niemal zupełnie katolickich pod względem wyznaniowym, starcie nazistowskiego aparatu władzy z Kościołem rzymskokatolickim miało swoisty charakter. Kościół był potęgą, z którą musieli

21 września 1940 r policja niemiecka, działająca na polecenie grupy operacyjnej Gestapo w Katowicach, przystąpiła do wysiedlania mieszkańców powiatu żywieckiego (prowincja śląska) z ich rodzinnych domów i gospodarstw. Zasadnicza część tej operacji opatrzonej kryptonimem "Aktion Saybusch" zakończyła się wiosną 1941 r. W jej wyniku do Generalnego Gubernatorstwa deportowano ponad 16 tys. mieszkańców Żywiecczyzny, zaś kolejne 8 tys. po wyrzuceniu z domostw dokwaterowano do innych rodzin

Niespełna miesiąc później - 19 października 1980 r. ustalono jej nazwę - Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Niezależny ruch studencki był jednym z ważnych elementów antysystemowego buntu, jaki na dużą skalę wybuchł w Polsce w 1980 r. NZS przez kilkanaście miesięcy, aż do wprowadzenia stanu wojennego w grudniu następnego roku, było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało młodych ludzi domagających się – najogólniej rzecz ujmując – demokratyzacji życia

Prezentowana monografia stanowi próbę całościowego ukazania przebiegu masowych wysiedleń ludności polskiej z okupowanych ziem polskich, włączonych w październiku 1939 r. do III Rzeszy. Była to pierwsza akcja wysiedleńcza, jaką hitlerowskie Niemcy przeprowadziły podczas II wojny światowej, realizowana według tak zwanych krótkofalowych planów wysiedleńczych. Celem akcji była całkowita germanizacja ziemi połączona z likwidacją wszelkich śladów polskości. W pracy przedstawiono plany i decyzje

Mowa o porozumieniu jastrzębskim zawartym 3 września przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przy KWK "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju z komisją rządową i porozumieniu katowickim podpisanym 11 września w Hucie "Katowice" w Dąbrowie Górniczej przez tamtejszy Międzyzakładowy Komitet Robotniczy i komisję rządową. Fala strajków dotarła do województwa katowickiego pod koniec sierpnia 1980 r. Spore odległości między największymi ośrodkami przemysłowymi w regionie wpływały

Dlaczego warto bliżej przedstawić okoliczności powstania i działalności NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach lat 1980–1981? W pierwszym rzędzie należy wskazać na wielkie znaczenie strajku w tarnogórskiej fabryce „FAZOS” w dniach 21 i 22 sierpnia 1980 roku. Strajk, rozpoczęty w tydzień po wybuchu protestów w Stoczni Gdańskiej, zainicjował falę niezadowolenia w spokojnym dotąd Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Spojrzenie na aktywność tarnogórskiej „Solidarności” to także okazja do przyjrzenia

Ofiar nie było – eksplozja miała stanowić przestrogę dla I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Gomułki oraz Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa, którzy w towarzystwie Edwarda Gierka, miejscowego przywódcy PZPR, i świty oficjeli tego właśnie dnia wybrali się w objazd po województwie katowickim. O wybuchu w Zagórzu oraz innych wydarzeniach, które w latach PRL rozwiązywała katowicka Służba

Przewodnik zawiera podstawowe informacje o getcie w Krakowie, początkach, rozbudowie i likwidacji obozu w Płaszowie, warunkach życia więźniów, niemieckich zbrodniach, ściganiu zbrodniarzy wojennych, a także wykaz wybranych publikacji, wykaz pojęć i skrótów oraz mapę z trasą zwiedzania. Publikacja, z uwagi na jej wartość edukacyjną, dystrybuowana jest wyłącznie bezpłatnie. Wersje drukowane przewodnika oraz towarzyszące im bilingwalne ulotki informacyjne, dostępne są w punktach informacyjnych

Celem publikacji jest ukazanie wiedzy SB i MO o przebiegu tych wydarzeń, ich skutkach, nastrojach społecznych, stosunku do nich Kościoła rzymskokatolickiego oraz działań organów bezpieczeństwa i milicji. W części drugiej tomu drugiego zamieszczono 251 dokumentów sporządzonych od początku kwietnia do początku lipca 1968 r. Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2: Kronika wydarzeń, cz. 2, red. naukowa Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik, Warszawa 2018 (seria „Dokumenty”, t. 57)

The “state” to which the murdered historian in 1944 alluded was the only entity of its kind. Rumkowski himself repeatedly resorted to that analogy. “My ghetto is a little statelet with all its advantages and disadvantages,” he said to the representatives of Łódź Landsmannschaft during one of his visits in the Warsaw ghetto. In the area of four square kilometers, where at the beginning of 1940 over 160,000 Jews from Łódź and the surrounding territory were forcibly resettled on the orders of the

Powstało zatem wiele prac o losach Żydów w tym okresie, przede wszystkim w skali całego kraju lub regionów, nieco gorzej jest natomiast z przedstawieniem sytuacji ludności żydowskiej w mniejszych ośrodkach, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, a przecież ze względu na traktowanie tego regionu przez ocalałych z Holocaustu jako swoistej „ziemi obiecanej”, właśnie tutaj tworzyły się duże skupiska społeczności żydowskiej. Często stanowiły silne centra aktywności politycznej, społecznej czy kulturalnej

„Państwo”, o którym pisał zamordowany w 1944 r. historyk, było tworem jedynym w swoim rodzaju. Sam Rumkowski wielokrotnie uciekał się do tej analogii. „Moje getto to małe państewko ze wszystkimi tego zaletami i wadami” – mówił do przedstawicieli ziomkostwa łodzian podczas jednej z wizyt w getcie warszawskim. Na 4 km2 powierzchni, gdzie na rozkaz okupacyjnych władz niemieckich stłoczono na po­czątku 1940 r. ponad 160 tys. Żydów z Łodzi i okolicznych miejscowości, powstał orga­nizm, który

Celem publikacji jest prezentacja wkładu pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w ściganie zbrodni komunistycznych, popełnionych w okresie stanu wojennego. Przedstawiono m.in. szczegóły śledztw prokuratorów IPN związanych z internowaniami, tłumieniem demonstracji i pacyfikacją strajków, weryfikacją dziennikarzy, stosowaniem tzw. „ścieżek zdrowia” oraz funkcjonowaniem wojskowych obozów internowania. Pokazane zostały również prawne i faktyczne przeszkody w ściganiu zbrodni komunistycznych