Darmowe ebooki » Przemysław Benken

author - "Przemysław Benken"

Tutaj możesz bezpłatnie czytać książki autora - author - "Przemysław Benken". Możesz także przeczytać pełne wersje online bez rejestracji i SMS-ów na read-e-book.com lub przeczytać streszczenie, przedmowę (abstrakt), opis i przeczytać recenzje (komentarze).

Obchodzona w 2019 r. 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stała się pretekstem do szeregu przedsięwzięć naukowych, związanych z badaniami nad tym zagadnieniem. Celem jednego z tych projektów, realizowanego wspólnie przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowe w Koszalinie, stało się przedstawienie działalności Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Koszalinie. Od 10 maja 1989 r. (oficjalna inauguracja

Według oficjalnej wersji wydarzeń, „Anoda”, po aresztowaniu w związku z podejrzeniami o nielegalne przechowywanie broni z okresu Powstania, 7 stycznia 1949 r. wyskoczył z okna czwartego piętra budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i poniósł śmierć na miejscu. Istnieją jednak poszlaki sugerujące, że był torturowany podczas przesłuchań i został już jako martwy wyrzucony przez okno. Autor niniejszej książki przeprowadził analizę prawdopodobnych scenariuszy przebiegu wypadków i

Wówczas to kilkadziesiąt tysięcy partyzantów, wspieranych przez regularne jednostki Demokratycznej Republiki Wietnamu, uderzyło na wszystkie większe miasta Południa, by zniszczyć wojska sajgońskie i doprowadzić do wybuchu powstania. Stany Zjednoczone i wojska południowowietnamskie, dysponujące panowaniem w powietrzu, lepszym uzbrojeniem i przeważającą siłą ognia, odniosły wówczas poważny sukces militarny, lecz sytuacja Amerykanów w Indochinach nadal pozostawała trudna, ze względu na liczne

Lokalni aktywiści dopuścili się wówczas pobić chłopów, jak również okradli i zdewastowali ich gospodarstwa. Szczególne znaczenie wypadków gryfickich wynikało z nagłośnienia ich przez komunistyczne władze w Warszawie, które publicznie potępiły winnych i wprowadziły pewną korektę w swej polityce rolnej. Zmiany te zostały przez członków administracji państwowej na szczeblu lokalnym błędnie odebrane jako całkowite zawieszenie procesu kolektywizacji, przez co tworzenie nowych rolniczych spółdzielni

11 lutego, z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Regionu Pobrzeże Pawła Michalaka, w sali konferencyjnej Katedralnego Domu Parafialnego w Koszalinie doszło do spotkania z udziałem osób reprezentujących region na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r., członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin–Słupsk (powołanej do życia w sierpniu 1987 r.), osób związanych z miejscowym Klubem

Zbigniew Piasecki urodził się 27 maja 1927 r. w Warszawie. Młodość spędził na Kresach Wschodnich w Ostrogu nad Horyniem, położonym zaledwie kilka kilometrów od granicy polsko-sowieckiej. W miejscowości tej miał swój garnizon Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Ostróg”, a także 19. Pułk Ułanów Wołyńskich, w którym służył, najpierw w randze podoficera, a następnie chorążego, ojciec Zbigniewa Piaseckiego – Wacław. Ojciec Piaseckiego walczył w I wojnie światowej jako żołnierz Korpusu gen. Józefa

Obchodzona w 2019 r. 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stała się pretekstem do szeregu przedsięwzięć naukowych, związanych z badaniami nad tym zagadnieniem. Celem jednego z tych projektów, realizowanego wspólnie przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowe w Koszalinie, stało się przedstawienie działalności Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Koszalinie. Od 10 maja 1989 r. (oficjalna inauguracja

Według oficjalnej wersji wydarzeń, „Anoda”, po aresztowaniu w związku z podejrzeniami o nielegalne przechowywanie broni z okresu Powstania, 7 stycznia 1949 r. wyskoczył z okna czwartego piętra budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i poniósł śmierć na miejscu. Istnieją jednak poszlaki sugerujące, że był torturowany podczas przesłuchań i został już jako martwy wyrzucony przez okno. Autor niniejszej książki przeprowadził analizę prawdopodobnych scenariuszy przebiegu wypadków i

Wówczas to kilkadziesiąt tysięcy partyzantów, wspieranych przez regularne jednostki Demokratycznej Republiki Wietnamu, uderzyło na wszystkie większe miasta Południa, by zniszczyć wojska sajgońskie i doprowadzić do wybuchu powstania. Stany Zjednoczone i wojska południowowietnamskie, dysponujące panowaniem w powietrzu, lepszym uzbrojeniem i przeważającą siłą ognia, odniosły wówczas poważny sukces militarny, lecz sytuacja Amerykanów w Indochinach nadal pozostawała trudna, ze względu na liczne

Lokalni aktywiści dopuścili się wówczas pobić chłopów, jak również okradli i zdewastowali ich gospodarstwa. Szczególne znaczenie wypadków gryfickich wynikało z nagłośnienia ich przez komunistyczne władze w Warszawie, które publicznie potępiły winnych i wprowadziły pewną korektę w swej polityce rolnej. Zmiany te zostały przez członków administracji państwowej na szczeblu lokalnym błędnie odebrane jako całkowite zawieszenie procesu kolektywizacji, przez co tworzenie nowych rolniczych spółdzielni

11 lutego, z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Regionu Pobrzeże Pawła Michalaka, w sali konferencyjnej Katedralnego Domu Parafialnego w Koszalinie doszło do spotkania z udziałem osób reprezentujących region na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r., członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin–Słupsk (powołanej do życia w sierpniu 1987 r.), osób związanych z miejscowym Klubem

Zbigniew Piasecki urodził się 27 maja 1927 r. w Warszawie. Młodość spędził na Kresach Wschodnich w Ostrogu nad Horyniem, położonym zaledwie kilka kilometrów od granicy polsko-sowieckiej. W miejscowości tej miał swój garnizon Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Ostróg”, a także 19. Pułk Ułanów Wołyńskich, w którym służył, najpierw w randze podoficera, a następnie chorążego, ojciec Zbigniewa Piaseckiego – Wacław. Ojciec Piaseckiego walczył w I wojnie światowej jako żołnierz Korpusu gen. Józefa