Darmowe ebooki » Wiersz » Do Joachima Lelewela - Adam Mickiewicz (książki dostępne online .txt) 📖

Czytasz książkę online - «Do Joachima Lelewela - Adam Mickiewicz (książki dostępne online .txt) 📖».   Wszystkie książki tego autora 👉 Adam Mickiewicz1 2 3
Idź do strony:
Adam Mickiewicz Do Joachima Lelewela

 

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

Do Joachima Lelewela Strona tytułowa Spis treści Początek utworu Przypisy Wesprzyj Wolne Lektury Strona redakcyjna
Do Joachima Lelewela
Bellorum causas, et vitia, et modos 
Ludumquae Fortunae, gravesque 
Principum amicitias, et arma... 
 
Periculosae plenum opus aleae 
Tractas, et incedis per ignes 
Suppositos cineri doloso. 
 

(Horacy, Pieśni II, 1)

O długo modłom naszym będący na celu,  
Znowuż do nas koronny znijdziesz1 Lelewelu!  
I znowu cię obstąpią pobratymcze tłumy,  
Abyś naprawiał serca, objaśniał rozumy.  
Nie ten, co wielkość całą gruntuje w dowcipie2,  
Rad tylko, że swe imię szeroko rozsypie,  
I że barki księgarzom swemi pismy3 zgarbi:  
Nie taki ziomków serca na wieczność zaskarbi;  
Ale kto i wyższością sławy innych zaćmi,  
I sercem spółrodaka4 żyje między braćmi.  
Lelewelu, w oboim jak ci zrównać blasku5?  
Szczęśliwyś i w przyjaciół, i w prawd wynalazku.  
Oto nad wiek młodziana przerosłeś niewiele:  
Tobie, mędrszemu, siwe zajrzą6 Matuzele7.  
Imię twoje wybiegło za Chrobrego szranki,  
Między teutońskie8 sędzie i bystrzejsze Franki9:  
A jak mocno w litewskiem10 uwielbianyś gronie,  
Publicznie usta nasze wyznają i dłonie. 
 
Już długo z sal uczonych wracało na sucho,  
Łakome, a przez ciebie znarowione ucho:  
Zacznij słynąć cudami dla uczniów natłoku,  
Coś je tylekroć sprawił w onegdajszym11 roku,  
Gdy twojem12 czarodziejskich użyciem sposobów 
Greckie i Rzymian cienie ruszałeś spod grobów.  
Wstają z martwych, przechodzą na prawdy zwierciadła,  
Od czoła ich Plutona przyłbica odpadła 
I żelazne na piersiach łamią się pokrycia,  
W których myśli i chęci taili za życia.  
Oto mędrzec Fedona13, to Persów zabierca14:  
Patrzym w bezdenność myśli, w labirynt ich serca.  
Tam iskra światła, ówdzie nasiona potęgi;  
Gdy je zdarzeń pomyślnych wzmaga oddech tęgi,  
Iskra łunę roznieca, z nasionek wylęga 
Olbrzym, dosięgający brzegów ziemiokręga15.  
Tak dzielne geniusze panują nad światem:  
Teraźniejszość upada przed ich majestatem;  
Stworzenia, które kiedyś wyda przyszłość mętna,  
Niosą kolor ich blasku lub ich razów piętna.  
Ale równa jest wielkość, czy to światu władać,  
Czy skutki wielkiej władzy nad światem wybadać. 
 
Nieraz miasto w podziemną rozpadlinę gruchnie,  
Słońce kirem16 zachodzi17, woda płomień buchnie:  
Nadarzeń się takowych mnogie żyją świadki18,  
Przecież ich źródła dociec umie arcyrzadki.  
A na podobnej liczbie jeszcze gorzej zbywa19,  
Co by różnego wątek spajając ogniwa,  
Potrafili wybadać, za rozsądku wodzą,  
Jak się z przyczyny spólnej różne skutki rodzą;  
Jak podziemny wypadek morzem zakołata  
I niebieskiego sprawi zaburzenie świata. 
 
Z mniejszości postępujmy ustawnie20 do góry:  
Z martwej przejdźmy w krainę żyjącej natury,  
Kędy21 ludzkość jest światem, żywiołami duchy.  
Jak śledzić przyczyn, związać następów22 łańcuchy?  
Tu zaćmi nieskończona różność widowiska,  
Tu po obcych świadectwach droga myśli śliska,  
A bóstwo Prawdy, skąpiąc nagiego promienia,  
Pełni swojej nie raczy ukazać spod cienia,  
Bo jej trudno dostrzeże, choć kto oczy wlepi;  
Od dzieciństwa jesteśmy długo na nią ślepi.  
Skoro zaczniem przezierać23, że nie dosyć bystrze,  
Podejmują się obcy nam usłużyć mistrze24;  
I szkła swojej roboty wsadzają na oko,  
Przez które widać szerzej i więcej głęboko.  
Ale jaką im barwę dał mistrz wynalazku,  
W takim wszystkie przedmioty okazują blasku.  
Stąd cudze malowidła, własne wzroku skazy,  
Omyłką na zewnętrzne przenosim obrazy.  
Człowieku, sługo wieczny! bo nie tylko zmysły,  
Ale i sądy twoje od drugich zawisły,  
Pierś dziecinną ojcowskie napełniają czucia;  
Gdyś młody, uciskają zwyczajów okucia25.  
Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie:  
A ono jest wyssane w macierzystym chlebie;  
Albo niem26 nauczyciel poił ucho twoje,  
Zawżdy27 część własnej duszy mieszając w napoje.  
A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz28 stopy29,  
Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy. 
 
A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu;  
Równie chętne każdego plemionom narodu  
I dzień lubiące każdej rozszerzać ojczyźnie,  
Wszystkie ziemie i ludy poczyta za bliźnie.  
Skąd kto się w przenajświętszych licach jej zacieka30,  
Musi sobie zostawić czystą treść człowieka,  
Zedrzeć wszystko, co obcej winien jest przysłudze,  
Własności31 okoliczne i posagi32 cudze. 
 
Ku takim pracom niebo dziejopisa woła.  
Odważają się liczni: ale któż wydoła?  
Tylko sam, komu rzadkim nadało się cudem,  
Złączyć natchnienie boskie z ziemianina trudem,  
Nad burzę namiętności, interesu sieci,  
Z pomroków ducha czasu nad gwiazdy wyleci;  
Uważa skąd dla ludów przyszła ryknie burza  
Albo się pod otchłanie przeszłości zanurza,  
Grzebiąc zapadłe wieków odległych ciemnoty,  
Wykopuje z nich prawdy kruszec szczerozłoty.  
Lelewelu! rzetelną każdy chlubę wyzna,  
Że ciebie takim polska wydała ojczyzna.  
Na świętym dziejopisa jaśniejąc urzędzie,  
Wskazujesz nam co było, co jest i co będzie. 
 
Pierwszy towarzyskiego33 widzim obraz stanu,  
Od łożyska Eufratu po wieże Libanu.  
Na równiach niedzielonych żadnemi34 przegrody,  
Tam naprzód w wielkie ciało zrosły się narody;  
Zaraz na karku onych35 ciemięzcy usiedli,  
Miasta wałem, a ludy łańcuchem obwiedli. 
 
Ówdzie, między wysepki i morskie rękawy,  
Drobny Greczyn urządzał pospolite sprawy,  
Ruchem do mirmidońskich podobny zwierzątek36,  
Od których słusznie mniemał wyciągać początek. 
W cudzych osiada miastach, lecz je sam bogaci,  
Przychodnim bogom swojskie nadaje postaci;  
Dla nieznanych cór nieba, pierwszy w jego rodzie 
Wystawiono Piękności kościół i Swobodzie.  
Tych natchnieniem Helenin37 gdy piersi zagrzewał,  
Walczył, rozprawiał, kochał, nauczał i śpiewał. 
 
Lecz już medańska szabla okrąża dokoła,  
Bałwanowi wschodniemu świat uchylił czoła;  
Trzaskiem samowładnego napędzona bicza 
Wali się od Kaukazu zgraja niewolnicza.  
Kserkses ludy podeptał, miasta porozwalał,  
Morza flotą zahaczył, lądy tłumem zalał.  
Wtem, z małej chmurki greckiej gdy pioruny padną,  
Rozprysnęły się tłumy, floty poszły na dno. 
 
Zgubnego Europejczyk umknąwszy rozgromu,  
Poszedł Azyjanina38 nękać w jego domu;  
A na perskie wezgłowia upuściwszy skronię39,  
Drzemał i na bok rzucił ordzewiałe40 bronie.  
Tak swobodnie sennego zabrali w łańcuchy,  
Wilcze Romula41 plemię, italskie pastuchy.  
Kłótliwi i przez własne wyuczeni zwady,  
Jak gwałtem lub chytrością wyniszczać sąsiady42;  
Ustawni43 napastnicy, we chwilach pokoju 
Ramiona do nowego krzepili rozboju,  
Albo darli się z sobą: wtenczas tylko w zgodzie,  
Kiedy społem o cudzej przemyślali szkodzie.  
Lecz skoro zapaśnikom przeciwnych44 nie stało,  
Z otyłości próżniackiej coraz słabnie ciało.  
Rzym pastwi się nad światem, a tyran nad Rzymem,  
Świat rzymski obumarłym staje się olbrzymem. 
 
Któż w nieżyjących zwłokach nowy duch roznieci?  
Wy, ogniste spod lodów skandynawskich dzieci!  
Oto Senior pełnym odziany kirasem45,  
Niosąc kopią46 w toku, różaniec za pasem,  
Pobożności oddany, kochance i chwale,  
Pod dach gotycki ściąga na ucztę wasale.  
Damy wskazują wieńce, bardy w lutnie dzwonią,  
Młodzież kopie kruszy, albo w pierścień gonią.  
Czulsze serce niż u nas biło im spod stali:  
Oni najpierwsi z niebios Miłość przywołali 
Serdeczną, i za dawnych niecenioną wieków,  
U duchownych Hebreów47 i cielesnych Greków.  
Oni, kiedy praw słaba chwieje się budowa,  
Krzepili ją łańcuchem rycerskiego słowa.  
Aby naprawiać krzywdy, piękne zyskać względy,  
Ważyli się na puszcze i zamorskie błędy48,  
Nowe herby z odległych przynosząc turniei49  
Lub krwią kupując palmę męczeńską w Judei.  
Tymczasem na ich zamkach zasiadły opaty50,  
Ksiądz cisnął się do celi, a mniszka za kraty;  
Na wystrzał bulli51 z tronów spadały korony,  
Rzym powtórnemi ziemię opasał ramiony52,  
Aż zadały pułkowe orężników władze 
Śmierć domowym rozruchom i obcej przewadze. 
 
U ludów, gdzie społeczny gmach na pismach wsparty,  
Panów i sług powinność objaśniły karty.  
Takie na Albiońskim53 spisano Ostrowie, 
I takie Jagiellony54 dali nam królowie.  
Lecz w innostronnych krajach, naczelników stopa 
Buntujące się panki zniżyła do chłopa.  
Hiszpańczyk dalej zrobił: od brzegów Gadesu 
Doścignął aż do światów nieznajomych kresu;  
Tam co rok z flotą chodzi, nowe skarby kopie,  
I żelazami całej pogroził Europie.  
Naprzeciw chęciom jego inne pany dążą —  
To otwarcie nastają, to się milczkiem wiążą.  
Wzajem sobie nieufni ustawnemi55 czaty 
Dla własnych zysków cudzej łaknący intraty56;  
Oko ich zawżdy57 czujne, broń wiecznie dobyta,  
Co jeden z rąk upuści, wnet dziesięciu chwyta,  
Jeśli nie miał zawadzić kędy ząb łakomy,  
I sąsiednie pokojem zakwitnęły domy,  
Pokłócą w dzień mieszkańców, w nocy ogień kładną58,  
Przybiegają ratować i ratując kradną.  
Wszystkie ziemie i ludy za swe mając spadki,  
Rozdzielają na przedaż59, wiano60 albo datki;  
Raz: jako napastnicy, znowu jak obrońce61,  
Czasem dla okrągłości cudze rwali końce62. 
Natenczas sztuka stanu w tajniach urodzona,  
Rozciągnęła szeroko polipu ramiona:  
Kto chce zyskać lub swoje posiadać bezpiecznie,  
Oko miej zawżdy czujne, broń dobytą wiecznie.  
Stąd wzajemna nieufność, ustawiczne czaty,  
Walki, częste nabytki i prędkie utraty.  
Wszystkie ludy i ziemie za swe mając spadki,  
Rozdawano, jak przedaż, wiano albo datki.  
Nieprzyjaciółmi często bywali obrońce,
1 2 3
Idź do strony:

Darmowe książki «Do Joachima Lelewela - Adam Mickiewicz (książki dostępne online .txt) 📖» - biblioteka internetowa online dla Ciebie

Uwagi (0)

Nie ma jeszcze komentarzy. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz