Darmowe ebooki » Pieśń » Pieśń I (Na psalm Dawidów XIX) - Mikołaj Sęp Szarzyński (jak czytać książki na komputerze txt) 📖

Czytasz książkę online - «Pieśń I (Na psalm Dawidów XIX) - Mikołaj Sęp Szarzyński (jak czytać książki na komputerze txt) 📖».   Wszystkie książki tego autora 👉 Mikołaj Sęp SzarzyńskiMikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I

 

Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.

Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska.

Pieśń I (Na psalm Dawidów XIX) Strona tytułowa Spis treści Początek utworu Przypisy Wesprzyj Wolne Lektury Strona redakcyjna
Pieśń I Na psalm Dawidów XIX
Coeli enarrant gloriam Dei1
Narodzie, głupią mądrością chłubliwy2 
I błędom zmyślnym wierzyć uporczywy, 
Mnóstwem gwiazd ślicznych niebo ozdobione 
Obacz, a smysły3 wżdy oświeć zaćmione! 
 
Poznasz, że mądrym, że jest wiekuistym 
Pan, co ma pałac na sklepie ognistym, 
W którym zawiesił i wietrzne próżności 
I możną wodę zniósł z ziemnej ciężkości. 
 
W pewne godziny dzień — nocy, cieniowi, 
W pewne godziny noc zstępując dniowi, 
Świadczą swym biegiem, tak porządnie zgodnym 
Że nie trafunkiem świat stanął przygodnym. 
 
Nieba machina tak zgodnie sprawiona, 
Że mądrość Pańska, że moc nieskończona 
Wiecznie ją4 rządzi, woła; a po wielkim 
Świecie jest słyszny5 głos i uszom wszelkim. 
 
Bo w żadnym kącie świata mieszkanego 
Niemasz narodu tak sprośnie grubego, 
By wżdy nie baczył, iże prawo rządzi 
Niezmylne niebem, bo nigdy nie błądzi. 
 
Kto się, gdy nieba chmura nie zakrywa, 
Patrząc na jasnych gwiazd blask, nie zdumiewa? 
Abo gdy światłem uderzy go w oczy 
Słońce, ognistym gdy sie kołem toczy? 
 
Które, gdy z łoża powstawa swojego, 
Jak oblubieniec, obleczon z szczyrego 
Złota ubiorem, a wieniec, z kamieni 
Kosztownych sprawion, głowę mu promieni. 
 
Do kresu swego nic niezmordowany 
Gwałtem się wali: dobrze przyrównany 
Kształtem i siłą i pędem onemu 
Jest obrzymowi, sto rąk mającemu. 
 
Od wschodu bieżąc aż tam, gdzie powstawa 
Noc ciemna, gwiazdom światłości dodawa 
I, co jest kolwiek tu, na nizkiej6 ziemi, 
Wspładza7 i żywi płomieńmi swojemi. 
 
Ale porządek na wysokim niebie 
Nie tak patrzących myśl ciągnie do siebie, 
Jak zakon8, Panie, twój ku przystojności 
Nakłania smysły i psuje chciwości. 
 
Twe obietnice odmiany nie znają 
I światłem prawdy serca utwierdzają; 
A tak nas karzesz, gdyć który przewini, 
Że w nim pożytek twa święta kaźń9 czyni. 
 
Twe przykazanie oczy nam zabawia 
Wdzięczną radością i szczyrą ustawia, 
Panie, twą chwałę, której nie naruszy 
Starość, co zębem stalnym wszytko kruszy. 
 
Przy twych dekretach prawda z pobożnością 
Zawsze przebywa, strzegąc ich z pilnością, 
Które są słodsze nad miód i nad złoty 
Kruszec ważniejsze i rzadkie klejnoty. 
 
Przeto ich w sercu swym sługa twój, Panie, 
Słusznie pilnować nigdy nie ustanie, 
Wiedząc nagrodę, którąś ty zgotował 
Każdemu, stale kto ich będzie chował. 
 
Lecz błędy wszytkie kto swe wiedzieć może? 
Ty mię sam oczyść, wiekuisty Boże, 
I wniwecz obróć moje wszytkie złości, 
Któremim zmazań prócz10 mej wiadomości, 
 
A daj, by pychy tobie brzydkiej siła 
Do serca mego nigdy nie wchodziła; 
Tak mię na wieki prócz trudności wszelkiej 
Oków pozbawisz bezbożności wielkiej. 
 
Słowa ust moich, myśl serca mojego 
Pokorną przyjąć racz uniżonego, 
Proszę, o Panie! Bo tyś jest zbawieniem, 
Bogiem, nadzieją i mym wspomożeniem. 
 
Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do prapremier wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur: wolnelektury.pl/towarzystwo/
Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj Wolne Lektury drobną wpłatą: wolnelektury.pl/towarzystwo/
Informacje o nowościach w naszej bibliotece w Twojej skrzynce mailowej? Nic prostszego, zapisz się do newslettera. Kliknij, by pozostawić swój adres e-mail: wolnelektury.pl/newsletter/zapisz-sie/
Przekaż 1% podatku na Wolne Lektury.
KRS: 0000070056
Nazwa organizacji: Fundacja Nowoczesna Polska
Każda wpłacona kwota zostanie przeznaczona na rozwój Wolnych Lektur.
Przypisy:

1. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą. [przypis redakcyjny]

2. chłubliwy — (tak w rękopisie) chełpliwy, chlubiący się. [przypis redakcyjny]

3. smysły — zmysły. [przypis edytorski]

4. ją — nią. [przypis redakcyjny]

5. słyszny — słyszany, słyszalny. [przypis edytorski]

6. nizkiej — dziś: niskiej. [przypis edytorski]

7. Wspładza — rozpładza, mnoży. [przypis redakcyjny]

8. zakon — tu: prawo. [przypis edytorski]

9. kaźń — kara. [przypis redakcyjny]

10. prócz — bez. [przypis redakcyjny]

Wesprzyj Wolne Lektury!

Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury.

Co roku do domeny publicznej przechodzi twórczość kolejnych autorów. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.

Jak możesz pomóc?


Przekaż 1% podatku na rozwój Wolnych Lektur:
Fundacja Nowoczesna Polska
KRS 0000070056

Dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwijać bibliotekę.

Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundacji.

Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony jest dodatkowymi materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 PL.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-i-na-psalm-dawidow-xix

Tekst opracowany na podstawie: Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo Wiersze polskie w wyborze, wyd. E. Wende i S-ka., Warszawa 1914

Wydawca: Fundacja Nowoczesna Polska

Publikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukcja cyfrowa wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochodzącego ze zbiorów BN.

Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska.

Okładka na podstawie: Brian Finifter@Flickr, CC BY-SA 2.0

 

Plik wygenerowany dnia 2021-07-08.

Darmowe książki «Pieśń I (Na psalm Dawidów XIX) - Mikołaj Sęp Szarzyński (jak czytać książki na komputerze txt) 📖» - biblioteka internetowa online dla Ciebie

Uwagi (0)

Nie ma jeszcze komentarzy. Możesz być pierwszy!
Dodaj komentarz